Ubytovací řád

Vážení a milí hosté,

vítáme Vás v Ubytování u Jany. Dovolte nám, abychom Vás seznámili s pravidly domovního řádu. Věříme, že je budete brát jako něco, co Vám umožní maximálně si užít pobyt a domů přivést jen samé krásné zážitky a vzpomínky.

Instrukce pro příjezd a odjezd

 1. Nástup na ubytování začíná dnem příjezdu od 16 do 18 hod. Informujte nás prosím o svém příjezdu 1 hodinu předem, v místě není recepce. Po příjezdu Vás musíme zapsat do knihy hostů a k tomu budeme potřebovat platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Zaregistrují se všechny osoby, které využijí naše pokoje k přenocování.
 2. Cena je stanovena za celý dům a zahrnuje všechny energie včetně lůžkovin, ručníků a startovacího balíčku toaletních potřeb. Po dohodě k dispozici postýlka, dětská židlička.
 3. Host při zahájení pronájmu složí pronajímateli v hotovosti kauci 4000 Kč. Tato kauce bude vrácena na konci pobytu v plné výši, v případě že nedojde k žádným významnějším škodám, ztrátám na vybavení a nepořádku v objektu (netýká se drobností, např. několik rozbitých skleniček). V případě že dojde k závažnému poškození vybavení domu, hradí ji host v plné výši.
 4. Hostovi bude předán klíč od domu a bude ubytován. Překontroluje si neporušenost vybavení a všechny zjištěné závady ihned nahlásí. Při skončení pobytu předá dům zpět v pořádku.
 5. V den odjezdu je nutné objekt opustit v době od 9 - 10 hod., abychom vše stačili připravit pro další hosty (pokud není předem dohodnuto jinak).
 6. Při skončení ubytování host předá dům a další využívané prostory uklizené (vynesený koš, umyté nádobí atd.) při větším znečištění (např. neumyté nádobí – poplatek 500 Kč). Předá objekt a vrátí klíče.

Domovní řád

Snažíme se, abyste strávili svou dovolenou v příjemném a čistém prostředí a proto bychom byli rádi, aby se k němu všichni hosté chovali slušně a neničili jej.
Zákaz kouření
Zákaz rozdělávání ohně
Zákaz všech zvířat
Zákaz znečišťování
Zákaz požívání omamných látek
Zákaz zbraní

 1. V celém domě je zakázáno kouřit (povoleno na určeném místě – před objektem a na dvorku).
 2. V domě a v dalších prostorách nesmí host bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě a jiných instalací. Pokud zjistí nějakou závadu nahlásí ji hned pronajímateli.
 3. Prosíme o třídění odpadu: papír, plast, plechovky a sklo.
 4. V domě používejte domácí obuv.
 5. V době od 22:00 do 6:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid. Není nutné zhasnout a jít spát, ale hlasové projevy a hudební produkci ztlumit na takovou úroveň, aby nedocházelo k úmyslnému rušení nočního klidu.
 6. Topná tělesa v pokojích jsou osazena termostatickými ventily, proto je možné si regulovat teplotu v pokoji dle Vašeho přání (platí pro zimní sezonu).
 7. Spotřeba plynu, elektrické energie a pitné vody je hlídána on-line.
 8. Za děti v plné výši zodpovídají rodiče, proto je nenechávejte bez dozoru.
 9. Přijímání návštěv bez ohlášení a souhlasu majitele objektu je zakázáno.
 10. Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
 11. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto domovního řádu. V případě že je hrubým způsobem poruší, má pronajímatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku na vrácení poplatků za pobyt.
 12. Ve vinotéce jsou k dispozici lahve s vínem. Cena dle nabídky.
 13. V domě je bezdrátová WiFi, heslo při ubytování.

Odpovědná osoba a provozovatel: Dan Hájek, Čs. armády 1125/96, 691 41 Břeclav, IČ: 88620654, DIČ: CZ7506174060

Tento řád nabývá účinnosti dne 1.11.2021

Děkujeme Vám a přejeme příjemný pobyt.